Hồng sâm củ khô 600gr Daedong Good số 30

Hồng sâm củ khô 600gr Daedong Good số 30

7,800,000 

STT Dòng Trọng lượng Số tiêu chuẩn Số củ
Giá thành (VNĐ)
1 Good 75 gr 40 6 1.200.000
2 Good 150 gr 30 10 2.200.000
3 Good 300 gr 30 19 3.900.000
4 Good 300 gr 20 14 4.150.000
5 Good 600 gr 30 38 7.800.000

Còn hàng

Danh mục: