1.Thiên sâm Korea Ginseng

   ĐC: 108 Đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

   Điện thoại: 0899515538; 0896623338; Email:thiensamkoreaginseng@gmail.com

2. Thiên sâm Korea Ginseng – Chi nhánh Tuyên Quang

   ĐC: Phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

   Điện thoại: 0965646605

3. Thiên sâm Korea Ginseng – Chi nhành Hải Phòng

    ĐC: Nguyễn Tri Phương,Phường Minh Khai Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

    Điện thoại: 0896653338

4. Thiên sâm Korea Ginseng – Chi nhánh Nghệ An

   ĐC: Đường Nguyễn Phong Sắc,Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

   Điện thoại: 0963510936

Các đại lý bán thuốc được Công ty ủy quyền trên toàn quốc